บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

นานาชาติ

นานาชาติ

International

พัฒนานักศึกษา

พัฒนานักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

academic

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

art and cultural

ภาพข่าว

 

โครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อต้อนรับ ให้ความรัก ให้กำลังใจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 16.30 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ September 15, 2017 : McCormick Faculty of Nursing organized a Thai’s welcoming ceremony (Bai Sri Su Kwan) for the new students. The ceremony of Bai Sri Su Kwan is a ritual activity that would encourage the new students’ mental strength. The word “Kwan” means spirits or soul. Thais believe that all individuals has their own Kwan. If one’s Kwan was still with him or her, one would feel happy. (ภาพและข่าวโดย อ.มานิดา เดชากุล)
พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค  ปีการศึกษา 2560  😛 คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ "พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค" ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ
พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60  😎 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอีซีคอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนฯ  😉 คณะกรรมการหลักสูตรต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
โครงการฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  😀 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้านธิ เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ณ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
งานปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 10  :mrgreen: งานปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 10 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิไลขทองม้วน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
คณบดีฯ ร่วมแสดงความอาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ➡ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีฯ และอาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฯ เข้าร่วมแสดงความเสียใจงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร (ศิษย์เก่าแมคคอร์มิครุ่นที่ 26) ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
พิธีจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10  🙂 พิธีจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โบสถ์เฮนรี่ลูสถ์ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว
งานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10  😛 งานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศีวิไล สิงหเนตร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 
การอบรมวิจัย "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"  😉 คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดการอบรมวิจัย "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" โดย อาจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 108 
การอบรมวิจัย"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"  😀 คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดการจัดอบรม "การเขียนบทความอย่างไรให้โดนใจกองบรรณาธิการ" โดย ผศ. ดร. นวลลออ ธวินชัย ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 108  
กิจกรรมทำน้ำยาล้างจานและสบู่ล้างมือ คณะกรรมการสุนทรียภาพ จัดโครงการhappy works place จัดโดยคณะกรรมการสุนทรียภาพ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
พิธีนมัสการการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และฉลองก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  😆 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดพิธีนมัสการการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และฉลองก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อีซีคอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
อธิการบดีฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  😀 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในการประชุมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
 กิจกรรม Happy workplace (5 ส)  😆 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรม Happy workplace (5 ส) ในการประชุมคณาจารย์วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แบ่งรางวัลเป็น 2 กลุ่มตามอายุการทำงาน และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัล 5 ส สำหรับคณาจารย์ที่มีอายุการทำงาน 1 - 10 ปี ชนะเลิศ อาจารย์ประวีดา คำแดง รองชนะเลิศ อันดับ 1 อาจารย์อมรเลิศ พันธุวัตร รองชนะเลิศ อันดับ 2 อาจารย์ประไพศรี กาบมาลา และอาจารย์เกรียงวรา เข็มทอง 2. รางวัล 5 ส สำหรับคณาจารย์ที่มีอายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ อาจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 อาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงคื รองชนะเลิศ อันดับ 2 อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์ และมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัล 5 ส ไวไฟ ได้แก่ อาจารย์พุนพิลาศ โรจนสุพจน์
 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 😈 คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาล คือ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประชุมคณาจารย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้ำสมุนไพร" เวลา 10.00 - 13.00 น. 
 งาน "อำลาและแสดงความรัก" อ.ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง 🙂 คณะกรรมการสุนทรียภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงานเลี้ยง "อำลาและแสดงความรัก" แก่ อาจารย์ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SL 108 มหาวิทยาลัยพายัพเ เขตแก้วนวรัฐ
 Open house 😀 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดงาน Open house ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีนักเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ รร.เชียงใหม่คริสเตียน รร. ดาราวิทยาลัย และ รร.พระหฤทัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมห้อง LRC กิจกรรมแนะนำคณะ กิจกรรม English for nursing Profession และวิถีสุขภาพทางเลือกค่ะ 
วันรวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 :mrgreen: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานศาสนกิจ ม.พายัพ วันรวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำพันธกิจรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
งานบูรณาการการเรียนการสอน พบ.293 กับการบริการวิขาการสู่สังคม :mrgreen: งานบูรณาการการเรียนการสอน พบ.293 กับการบริการวิขาการสู่สังคม ที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ ที่ ต.ท่าข้าม 27 มิถุนายน 2560
 กิจกรรม Share and Learn: Diversity and cultural awareness 😆 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ของ Murdoch University และ Khun Usar Surakarn จาก Florida Atlantic UniversityEnglish for Nursing Profession ทำกิจกรรม Share and Learn: Diversity and cultural awareness ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
วิทยากร Foot care in diabetic patients: a workshop for practice :mrgreen: ผศ.รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย และ ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร Foot care in diabetic patients: a workshop for practice 7 มิถุนายน 2560 13.00 – 16.30 น.โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้กับพยาบาลและบุคลากร รพ.แมคคอร์มิค ที่ดูแลผป.เบาหวาน มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเท้าในผป.เบาหวานให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในการดูแลเท้าในผป.เบาหวาน

 😀 นักศึกษาจาก Murdoch U. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง นักศึกษาพยาบาลปี 3คณะ และนักศึกษาจาก Murdoch U. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560  (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว)

:mrgreen: ต้อนรับ Charles Sturt University, Melbourne, Australia อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฯ ผู้บริหาร และกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามาดูงานที่คณะ จาก Charles Sturt University, Melbourne, Australia ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560

คณบดีฯ และนักศึกษาพยาบาลฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :mrgreen: ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ และ อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน พร้อมตัวแทนนศ.ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 "ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ" ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งในครั้งนี้ นศ.ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม "Baby bed 2 in 1" และนศ. ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดโครงการผลงานแนวปฏิบัติที่ดี "ครอบครัวแจ่มใส เข้าใจดูแล ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง" ในงานดังกล่าวด้วย

นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 😆 นักศึกษาพยาบาลปี 3 และนักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 และร่วมพิธีไหว้ครู .ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว

นักศึกษาจาก Murdoch U. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สันติศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 😀 นักศึกษาพยาบาลปี 3 Professor และนักศึกษาจาก Murdoch U. ศึกษาดูงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์สันติศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว)

นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น 🙂 นักศึกษาพยาบาลปี 3 และ นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 วันที่ 13 มิถุนายน 2460 ณ คลีนิกเด็กดี รพ.สารภี (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและหัวหน้าแผนกแล้ว)

ต้อนรับ Murdoch University 😉  ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ ผู้บริหาร และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Murdoch University ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งฝ่ายบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 😮 ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพวงพันธุ์ อินทะพันธ์ุ ในวาระรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล และคุณยุคลธร มูลคนธ์ ในวาระรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 แมคคอร์มิค รุ่นที่ 91 :mrgreen: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 แมคคอร์มิค รุ่นที่ 91 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

การต้อนรับ Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India 😆 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา ชาติเชยแดง และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mrs. Mary Kalokhe, the member of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India และ Ms. Gloria Kalokhe เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการศึกษาพยาบาลระหว่างประเทศอินเดียและประเทศไทย

Capping Ceremony McCormick'93 😀 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แมคคอร์มิครุ่น 93 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โบสถ์เฮนรี่ลูสถ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ภาพสวยๆ จากร้านสุเทพค่ะ)

กิจกรรม Assembly ➡ กิจกรรม Assembly โดย ศจ.ดร.เอสเทอร์ เวคแมน และทีม วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิไล ทองม้วน อาคารโสมสวลี

โครงการร้องเพลงอวยพรผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 💡 โครงการร้องเพลงอวยพรผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มนักศึกษาคริสเตียนอุตสาหกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพค่ะ

แสดงความอาลัยรักต่อ อาจารย์วิรัช กลันทะกะสุวรรณ 😆 ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร และคณาจารย์ ไปวางพวงหรีดในนามคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อแสดงความอาลัยรักต่อ อาจารย์วิรัช กลันทะกะสุวรรณ ผู้ล่วงหลับไป ที่คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

 พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท อ่านต่อ 🙂 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ณ ห้องนมัสการ Edwin C McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

  งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ อ่านต่อ 😛 อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017) ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ความเป็นนานาชาติ

ระบบครอบครัวต้นไม้