ปีการศึกษา 2559

3.1.3.1 โครงการบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)

3.1.3.2 โครงการบริการวิชาการประชาชนตามกลุ่มวัย และในหน่วยงานภายใต้สังกัดสภาคริสตจักรฯ

3.1.3.3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

3.1.3.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง