งบประมาณงานศิลปวัฒนธรรม

 .

:mrgreen: งบประมาณงานศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

เปิดอ่าน ➡ งบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรม 2559

😀 งบประมาณงานศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558

เปิดอ่าน ➡ งบประมาณศิลปวัฒนธรรม 2558

.

🙂 เปรียบเทียบงบประมาณภายใน ภายนอก ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 – 2558

เปิดอ่าน ➡ เปรียบเทียบงบประมาณภายใน ภายนอก ฯ ปีการศึกษา 2557 – 2558

.

😆 งบประมาณงานศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557

เปิดอ่าน ➡ งบประมาณศิลปวัฒนธรรม 2557