ข่าวสาร KM 59

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ CMU-KM Day ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่