หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุม EC cort
อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

>>>click อัลบั้มภาพ