หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลาพยาบาล รุ่นที่ 15

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลาพยาบาล รุ่นที่ 15

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลาพยาบาล รุ่นที่ 15
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ขอบคุณภาพสวยๆ จากร้าน สุเทพสตูดิโอ เชียงใหม่

>>>click อัลบ้มภาพ