หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการครอบครัวสัมพันธ์ และโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ 65

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ และโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ 65

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

>>>click อัลบั้มภาพ