หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีนมัสการฯ เพื่อระลึกถึงศ.กิตติคุณศรีวิไล และอ.ทองม้วน

พิธีนมัสการฯ เพื่อระลึกถึงศ.กิตติคุณศรีวิไล และอ.ทองม้วน

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม อีซีคอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ