หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       งาน 100 years Mc Nurse Homecoming

งาน 100 years Mc Nurse Homecoming

งาน 100 years Mc Nurse Homecoming วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-21.30 น. ณ ลานหน้าอาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)