หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นมัสการพระเจ้าในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

นมัสการพระเจ้าในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

นมัสการพระเจ้าในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) ภายหลังจากการนมัสการฯ มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น