หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

รางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลแมคคอร์มิคทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น 11 ประเภทรางวัล ทั้ง 27 ท่าน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ