หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       แสดงความยินดีกับ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์

แสดงความยินดีกับ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และผู้บริหารคณะ แสดงความยินดีกับ พว.ศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์