หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       เข้าร่วมงาน MEDCHIC Health Impact 2023

เข้าร่วมงาน MEDCHIC Health Impact 2023

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ย่านนวัตกรรมสวนดอก SMID: Suandok Medical Innovation District โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อทีม Enteral feeding bag [ถุงไม่ทิ้งกัน] จากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค นำโดย อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ และอาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ เข้ารอบสู่การเป็น 9 ทีมสุดท้ายในการเป็น Health Hacker กับกิจกรรม MEDCHIC Health Hackathon 2023 ภายใต้หัวข้อ 'Accelerate Health Impact' และได้เข้าร่วมสร้าง Business model และ Pitching project ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ภายใต้การดูแลของ mentor ผศ.นพ สุรัตน์ ตันประเวช Founder at Smile Migraine