หน้าหลัก     

“กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”

nurse ( 2023-06-18 22:54:26)

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพและแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

nurse ( 2023-06-18 22:54:13)

เข้าร่วมงาน MEDCHIC Health Impact 2023

nurse ( 2023-06-18 22:53:56)

สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566

nurse ( 2023-06-18 22:53:39)

งาน 100 years Mc Nurse Homecoming

poramaporn_n ( 2022-12-31 18:35:18)

รางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

poramaporn_n ( 2022-12-16 09:35:49)

นมัสการพระเจ้าในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

poramaporn_n ( 2022-12-12 12:22:04)

สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป (Alternative Health in the Next Normal)

poramaporn_n ( 2022-12-12 12:01:29)