หน้าหลัก     

พิธีนมัสการฯ เพื่อระลึกถึงศ.กิตติคุณศรีวิไล และอ.ทองม้วน

Poramaporn_n ( 2022-09-26 13:55:32)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี 2565

Poramaporn_n ( 2022-09-26 13:22:12)

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ และโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ 65

Poramaporn_n ( 2022-09-19 12:46:04)

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565

Poramaporn_n ( 2022-09-02 12:05:54)

พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98

Poramaporn_n ( 2022-09-02 12:03:06)

พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 96

Poramaporn_n ( 2022-09-02 11:59:23)

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลาพยาบาล รุ่นที่ 15

Poramaporn_n ( 2022-09-02 11:56:34)

พิธีรับมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Poramaporn_n ( 2022-09-01 14:57:22)

ต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

Poramaporn_n ( 2022-09-01 13:40:26)