หน้าหลัก     

สวัสดีปีใหม่ ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิคและบูรพาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

nurse ( 2023-01-31 18:46:14)

สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

nurse ( 2023-01-31 18:36:13)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ: อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565

nurse ( 2023-01-21 12:34:02)

งาน 100 years Mc Nurse Homecoming

Poramaporn_n ( 2022-12-31 18:35:18)

แสดงความยินดีกับ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์

Poramaporn_n ( 2022-12-27 13:38:25)

รางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

Poramaporn_n ( 2022-12-16 09:35:49)

นมัสการพระเจ้าในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

Poramaporn_n ( 2022-12-12 12:22:04)

สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป (Alternative Health in the Next Normal)

Poramaporn_n ( 2022-12-12 12:01:29)

โครงการออกหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

Poramaporn_n ( 2022-11-07 14:17:28)

กิจกรรม PYU Open House 2022: The Concert Festival

Poramaporn_n ( 2022-10-10 15:53:37)

พิธีนมัสการฯ เพื่อระลึกถึงศ.กิตติคุณศรีวิไล และอ.ทองม้วน

Poramaporn_n ( 2022-09-26 13:55:32)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี 2565

Poramaporn_n ( 2022-09-26 13:22:12)

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ และโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ 65

Poramaporn_n ( 2022-09-19 12:46:04)

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565

Poramaporn_n ( 2022-09-02 12:05:54)

พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98

Poramaporn_n ( 2022-09-02 12:03:06)