หน้าหลัก      ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2565

นมัสการเนื่องในวันคริสตสมภพ 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการศาสนกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการเนื่องในวันคริสตสมภพ เทศนาโดย ศจ.ดร.ชัยพร ปัญญา ณ ห้องประชุมศรีวิไล ทองม้วน

              

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการออกหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ 73 ปีสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา นายกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

                                พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ
 
      

 โครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
 
 


พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 

คณะพยาบาลสาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

 

พิธีทำบุญและทอดผ้าป่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565 และ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
 พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาฃ รุ่นที่ 98 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว