หน้าหลัก      การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2565

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ
 
      

 โครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
 
 


พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 

คณะพยาบาลสาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

 

พิธีทำบุญและทอดผ้าป่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565 และ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
 พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาฃ รุ่นที่ 98 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว