หน้าหลัก      ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2565
ปีการศึกษา 2565

พิธีติดเข็มแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

                     

ประมวลภาพ

งานมุฑิตาจิตแด่อาจารย์พยาบาลผู้เกษียณอายุงาน

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิต ขอบคุณ และเพื่อให้เกียรติแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุงาน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม และอาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ ซึ่งอาจารย์ผู้เกษียณทั้ง 2 ท่านถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคต่อไป 

 

                                   

ประมวลภาพ

ร่วมงานสระเกล้าดำหัวอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย ผู้ช่วยคณดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมงานสระเกล้าดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นล้านนนา รวมทั้งเป็นโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อผู้เป็นผู้นำสูงสุดของมหาวิทยาลัยพายัพ

    

ประมวลภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1viMMEb0s5EMMTTMGZiC0R0K6KKCvdFEH

พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 99
     วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบหมมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 99 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

                   
ประมวลภาพ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PYUSociety&set=a.235337905675281

ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึงนายแพทย์เอ็ดวิน ชาร์ลส์ คอร์ท

     วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงนายแพทย์เอ็ดวิน ชาร์ลส์ คอร์ท ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

      

กิจกรรมสานงูป้องกันนิ้วล็อคและการพับใบเตย

     วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ จัดกิจกรรมสัมมนาภายในเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม พัฒนาสุนทรียภาพในที่ทำงาน ปีการศึกษา 2565 หัวข้อ "การสานงูป้องกันนิ้วล็อค และ การพับใบเตย" โดยวิทยากร คุณอุไร สามแก้ว และ คุณพันธ์ศรี มูลศรี ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน

            


นมัสการเนื่องในวันคริสตสมภพ 

     วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการศาสนกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการเนื่องในวันคริสตสมภพ เทศนาโดย ศจ.ดร.ชัยพร ปัญญา ณ ห้องประชุมศรีวิไล ทองม้วน

              

วันพยาบาลแห่งชาติ

     วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการออกหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ 73 ปีสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา นายกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

                                

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565

     สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ
 
      

 โครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
 
 


พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 

     คณะพยาบาลสาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

 

พิธีทำบุญและทอดผ้าป่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565 และ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
 



พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาฃ รุ่นที่ 98 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว