หน้าหลัก      กิจกรรม KM

   กิจกรรม Journal Journey กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในธีม " First aid for choking child" วันที่ 30 กันยายน 2565


                                

       
                              การจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดการความรู้: วิจัยเชิงสหวิทยาการ อย่างไรให้ปัง (ปุริเย่) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565