หน้าหลัก      กิจกรรม KM

   กิจกรรม Journal Journey

   กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หัวข้อ "Telemere" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

                

                

   เอกสารประกอบ หัวข้อ "Telemere"


  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในธีม " First aid for choking child" วันที่ 30 กันยายน 2565


                                

       
                           

    เอกสารประกอบหัวข้อ  " First aid for choking child"

 

   การจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัย

   เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดการความรู้: วิจัยเชิงสหวิทยาการ อย่างไรให้ปัง (ปุริเย่) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565