หน้าหลัก      กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

งานรับขวัญบุญนาค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565


ประมวลภาพ


โครงการครอบครัวสัมพันธ์ และโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ 65

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

                


พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565 

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม EC cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ