หน้าหลัก      ศาสนกิจ

นมัสการพระเจ้า ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการศาสนกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้า ในภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม E.C. Cort

                   

นมัสการเนื่องในวันคริสตสมภพ 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการศาสนกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการเนื่องในวันคริสตสมภพ เทศนาโดย ศจ.ดร.ชัยพร ปัญญา ณ ห้องประชุมศรีวิไล ทองม้วน

                     

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ

งานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 20 กันยายน 2565 หัวข้อ Restart ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี 

                         

นมัสการพระเจ้า ภาคเรียนที่ 1/2565

คณะกรรมการศาสนกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกาาพยาบาล ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน