หน้าหลัก      ศาสนกิจ

     ปีการศึกษา 2565

      กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ

               งานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 20 กันยายน 2565 หัวข้อ Restart ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี 

                         

     นมัสการพระเจ้า ภาคเรียนที่ 1/2565

               คณะกรรมการศาสนกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกาาพยาบาล ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน