หน้าหลัก      กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ปีการศึกษา 2565 

    กิจกรรมเสริมหลักสูตร

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ: อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

     ประจำปีการศึกษา 2565  โดยทีมวิทยากรฝ่ายอบรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่

                            

                              


                        


                              
 

      วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาพบ.388 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุได้เรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตยและการทำงูป้องกันนิ้วล็อค จากแม่ครูอุไร แม่ครูพันธุ์ศรี

      เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป