หน้าหลัก      กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ


การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ: อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ: อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565  โดยทีมวิทยากรฝ่ายอบรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่

                            

                              


                        


                              

โครงการบูรณาการ รายวิชา พบ.295 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล

วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา ประธานรายวิชา พบ.295 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จัดโครงการบูรณาการ รายวิชา พบ.295 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล ณ บริเวณโถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ Egg scoop game, Enjoy eating roll, Healthy juice, Greek yogurt 5 topping, Mixed sandwiches, Folding dander roses, Playing with me office syndrome and Zumba dance (ประมวลภาพ)


การเรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตยและการทำงูป้องกันนิ้วล็อค
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาพบ.388 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุได้เรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตยและการทำงูป้องกันนิ้วล็อค จากแม่ครูอุไร แม่ครูพันธุ์ศรี เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

         


การทำดอกจากกระดาษทิชชู และการรดน้ำดำหัว

วันที่ 26 เมษายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาพบ.388 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุได้เรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตย การทำดอกไม้จากกระดาษทิชชู จากแม่ครูอุไร แม่ครูพันธุ์ศรี เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งนี้มีการรดน้ำดำหัว คารวะแม่ครูและอาจารย์อาวุโส ในโอกาสปี๋ใหม่เมือง 

 

      

การเรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตยและการทำกรวยดอกไม้ไหว้ครู
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาพบ.388 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุได้เรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตยและการทำกรวยดอกไม้ไหว้ครู จากแม่ครูอุไร แม่ครูพันธุ์ศรี เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
นิทรรศการสมุนไพร
วันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย คณาจารย์ผู้สอนรายวิชา พบ. 112 เภสัชวิทยากับการปฎิบัติการพยาบาล ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จัดนิทรรศการสมุนไพร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พบ. 112 เภสัชวิทยากับการปฎิบัติการพยาบาล ณ บริเวณห้องโถงอาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค