หน้าหลัก      ข่าว PN

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่่บัดนี้ - 6 มกราคม 2566
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2566

https://www.payap.ac.th/_public/Certificate-Nursing.html