หน้าหลัก      ความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

ต้อนรับ อธิการบดี และคณะผู้แทนจาก Union Christian College ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ ผู้ช่วยอธิการบดี (ภารกิจการต่างประเทศ) และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ อธิการบดี และคณะผู้แทนจาก Union Christian College ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า เนื่องในโอกาสลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Da-Yeh University, Taiwan
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Da-Yeh University, Taiwan จำนวน 5 คน เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนทางการพยาบาล ณ ห้องประชุม SL 128 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะฯต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Murdoch University, Australia
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Murdoch University, Australia จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพ และปัญหาสุขภาพในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุม SL 108 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะฯ และพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า