หน้าหลัก      องค์กรนักศึกษาพยาบาลแมคคอร์มิค (MSO)


โอกาสได้รับรางวัล “#สโมสรนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566” จาก องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

 
ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาพยาบาลแมคคอร์มิค
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วย #คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาฯ เพื่อวางแผนและติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม SL108 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค


กิจกรรม