หน้าหลัก      ศาสนกิจ 2566
สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Together”
สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Together” สดุดี 133: 1 “ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด” ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 - 3 และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันที่ 26- 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
            


ประมวลภาพ