หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ"
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 195/2565