หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และมหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันน่าภาคภูมิใจ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ดังนี้ 
21 ตุลาคม 2565 โครงการออกหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ 73 ปี สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565
2 ธันวาคม 2565 ประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ 73 ปี สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค เรื่อง “สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ และ Online ผ่าน ZOOM
3 ธันวาคม 2565 นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้องประชุม E.C. Cort อาคารโสมสวลี
3 ธันวาคม 2565 Home Coming Day ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 100 ปี และของที่ระลึก 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับท่านที่สนใจในเบื้องต้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร. 053-242532