หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

          เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นับตั้งแต่ครั้งเป็น โรงเรียนฝึกหัดนางพยาบาลแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อปี ค.ศ 1923 (พ.ศ. 2466) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

          1. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคอร์มิค ขอเชิญชวน พยาบาลวิชาชีพ ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป" (Alternative Health in the Next Normal) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ Online ผู้เข้าร่วมจะได้รับ CNEU จำนวน 6.5 หน่วยคะแนน

           
 

          2. พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)

         

          3. รับชม MV เบื้องหลังการผลิตเพลง หนึ่งร้อยปีแมคคอร์มิค MV ฉบับเต็ม รอติดตามชมในพิธีนมัสการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี และ งานคืนสู่เหย้า วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เพลง "หนึ่งร้อยปีแมคคอร์มิค": ภาพเบื้องหลังการบันทึกเสียง  https://www.youtube.com/watch?v=uHtA-SfQv08

          4. ขอเชิญศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมงานคืนสู่เหย้า "100 ปี ศรีแมคฯ" ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30-21.30 น. ณ ลานหน้าอาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค