หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลแมคคอร์มิค

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลแมคคอร์มิค

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลแมคคอร์มิคทุกท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ และผ่านการคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแมคคอร์มิคดีเด่น 11 ประเภทรางวัล ทั้ง 27 ท่าน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ