หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       รับสมัครศิษย์เก่าแมคคอร์มิคเข้ารับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท

รับสมัครศิษย์เก่าแมคคอร์มิคเข้ารับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศรับสมัคร
"ศิษย์เก่าแมคคอร์มิคเข้ารับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท"

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร 053-242532