หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “100 ปี ร้อยน้ำใจไมล์ที่สอง”

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “100 ปี ร้อยน้ำใจไมล์ที่สอง”

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “100 ปี ร้อยน้ำใจไมล์ที่สอง” ระดมทุนบางส่วน เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resources Center) ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในการจัดซื้อหุ่นและอุปกรณ์การฝึกที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจำนวนหนึ่ง
โดยท่านสามารถสมทบทุนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 520-0-61692-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
(ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า ตามกรมสรรพากรกำหนด) **
กรอกข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/.../1d3_QYYhs93.../viewform...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา (นายกสมาคมฯ) โทร. 089 994 7752 line id: bnonglak และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร. 081 783 2797

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม