งบประมาณฯ

😆 งบประมาณงานบริการวิชาการปีการศึกษา 2560

อ่าน งบประมาณปีการศึกษา 2560

อ่าน ปรียบเทียบงบประมาณภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2560

😀 เปรียบเทียบงบประมาณงานบริการวิชาการในแต่ละปีการศึกษา

        อ่าน เปรียบเทียบงบประมาณบริการวิชาการ 2558-2559
        อ่าน เปรียบเทียบงบประมาณ57-58

.

:mrgreen: เปรียบเทียบงบประมาณภายในและภายนอก

        อ่าน เปรียบเทียบงบประมาณภายใน และภายนอกด้านบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558-2559
        อ่าน เปรียบเทียบงบประมาณภายในและภายนอก

 .

😀 งบประมาณงานบริการวิชาการปีการศึกษา 2559

          เปิดอ่าน งบประมาณบริการวิชาร ปีการศึกษา 2559

 😉 งบประมาณงานบริการวิชาการปีการศึกษา 2558

          เปิดอ่าน งบประมาณบริการวิชาการ 2558 ใหม่

 😀 งบประมาณงานบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2557

         เปิดอ่าน งบประมาณบริการวิชาการ 2557 ใหม่