การป้องกันภัยพิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2562? คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมอัคคีภัยในอาคารหอพักนักศึกษา 8 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30-15.00 น.

แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟและการปฏิบัติตนเมื่อแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา(ตึก 8 ชั้น) ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

 

ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2561คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ : อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ

ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ? คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ

เอกสาร การดับเพลิงขั้นต้น ➡ เอกสารประกอบการอบรมอัคคีภัย60