ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม อีซีคอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค