กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รับตรงครั้งที่ 2 เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

. กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รับตรงครั้งที่ 2 เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค . ไฟล์แนบ....กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 รอบ 2
More

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (รอบรับตรงครั้งที่ 1)” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 54 คน

. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (รอบรับตรงครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 54 คน . ไฟล์ ...♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย 
More

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

 8-) ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 56 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสภาพและกิจกรรมบำบัด รายวิชา ชผ.128 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เวลา 08.30-16.30 น.
More

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ;-)  :-P

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง“พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงให
More

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส

:lol: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิไล สิงหเนตร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ
More

แสดงความยินดีกับนายวัชรกร ณ เชียงใหม่

:mrgreen: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรกร ณ เชียงใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัล คนดีศรีเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
More

แสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Award The Best Invention จากประเทศอิหร่าน ในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul international intervention fair 2017 ระหว่างวันที่ 30 พย.- 3 ธค.2017 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
More

โครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อต้อนรับ ให้ความรัก ให้กำลังใจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 16.30 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ September 15, 2017 : McCormick Faculty of Nursing organized a Thai’s welcoming ceremony ...
More

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค  ปีการศึกษา 2560

:-P คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ "พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค" ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ
More

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60

 8-) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอีซีคอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
More