พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60

 😎 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอีซีคอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ