แสดงความยินดีกับนายวัชรกร ณ เชียงใหม่

:mrgreen: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรกร ณ เชียงใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัล คนดีศรีเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว