โครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อต้อนรับ ให้ความรัก ให้กำลังใจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 16.30 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ September 15, 2017 : McCormick Faculty of Nursing organized a Thai’s welcoming ceremony (Bai Sri Su Kwan) for the new students. The ceremony of Bai Sri Su Kwan is a ritual activity that would encourage the new students’ mental strength. The word “Kwan” means spirits or soul. Thais believe that all individuals has their own Kwan. If one’s Kwan was still with him or her, one would feel happy. (ภาพและข่าวโดย อ.มานิดา เดชากุล)