แสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Award The Best Invention จากประเทศอิหร่าน ในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul international intervention fair 2017 ระหว่างวันที่ 30 พย.- 3 ธค.2017 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี