ขอเชิญร่วมกิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น.