แสดงความอาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ศิษย์เก่าแมคคอร์มิค และอดีตที่ปรึกษาทางวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพพยาบาลและมีพระคุณอย่างมากล้นต่อการบริหารงานและการพัฒนางานทางหลักสูตรและวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคหลายยุคสมัยอย่างยาวนาน